Kort extract aff the hufwud orsaker, som kongl. May:tt wår allernådigeste Konung och herre ... beweckt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emoot Danmarck. Tryckt i Göteborg, hoos Amund Grefwe, åhr 1658.
  • Keyword/TitleKort extract aff the hufwud orsaker, som kongl. May:tt wår allernådigeste Konung och herre ... beweckt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emoot Danmarck. Tryckt i Göteborg, hoos Amund Grefwe, åhr 1658.
  • NameTryckare: : Amund Nilsson Grefwe
  • Dating1658
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt