Kort extract aff the hufwud orsaker, som kongl. May:tt wår allernådigeste Konung och herre ... beweckt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emoot Danmarck. Tryckt i Göteborg, hoos Amund Grefwe, åhr 1658.
  • Nyckelord/TitelKort extract aff the hufwud orsaker, som kongl. May:tt wår allernådigeste Konung och herre ... beweckt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emoot Danmarck. Tryckt i Göteborg, hoos Amund Grefwe, åhr 1658.
  • NamnTryckare: : Amund Nilsson Grefwe
  • Datering1658
  • SamlingSkoklosters slotts boksamling
Grunddata
Beskrivning
  • DimensionerArkets vikning: 4:o
  • Föremålet ärutställt