Kort och sann berättelse, om den ... lycklige träffningen som ... öfwerst-lieutnanten Jochim Fredrich von Liven, haft den 28 junii 1705 med ett starkt partie ryszar af 1000 hästar uti Estland ...
  • Keyword/TitleKort och sann berättelse, om den ... lycklige träffningen som ... öfwerst-lieutnanten Jochim Fredrich von Liven, haft den 28 junii 1705 med ett starkt partie ryszar af 1000 hästar uti Estland ...
  • NameFEL
  • Dating1705
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt