Kort, och sannfärdig Berättelse, om den lyckelige Seger, hwar med den aldrahögste Gud hafwer wällsignat hans kongl. May:tz wår allernådigste konungz och herres rättmätige wapen moot des fiende, konungen i Pohlen, wid Clissovv, 1 1/2. mijhl ifrån staden oc
  • Keyword/TitleKort, och sannfärdig Berättelse, om den lyckelige Seger, hwar med den aldrahögste Gud hafwer wällsignat hans kongl. May:tz wår allernådigste konungz och herres rättmätige wapen moot des fiende, konungen i Pohlen, wid Clissovv, 1 1/2. mijhl ifrån staden oc
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1702
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt