Korte påminnelser, som wid rikzdagen i Lublin böre ansees och komma i betenckiande. Stockholm, tryckt uti kongl. boktr. hoos sal. Wankijfs enckia.
  • Keyword/TitleKorte påminnelser, som wid rikzdagen i Lublin böre ansees och komma i betenckiande. Stockholm, tryckt uti kongl. boktr. hoos sal. Wankijfs enckia.
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1703
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt