Korte verklaringe van burgemeesteren, schepenen ende raden der stadt Hasselt. Inhoudende, een sommier bericht, van de vryheden, rechten, ende gerechtigheden der voorsz stadt, soo omtrent de particuliere directie ende regieringe desselfs; als mede omtrent
  • Keyword/TitleKorte verklaringe van burgemeesteren, schepenen ende raden der stadt Hasselt. Inhoudende, een sommier bericht, van de vryheden, rechten, ende gerechtigheden der voorsz stadt, soo omtrent de particuliere directie ende regieringe desselfs; als mede omtrent
  • NameTryckare: : Jan Jacobsz Bouman
  • Dating1655
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt