Krigs-articlar som af...Konung...Carl then XI...år 1683... stadgade äre...1744. Stockholm. Tryckt vti Jacob Schneidlers trckerie.
  • Keyword/TitleKrigs-articlar som af...Konung...Carl then XI...år 1683... stadgade äre...1744. Stockholm. Tryckt vti Jacob Schneidlers trckerie.
  • NameMedförfattare: Karl XI av Sverige
    Tryckare: Schneidlers tryckeri
  • Dating1744
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 12:o
  • Object isutställt