Krigz-articlar som aff den stormechtigste konung och herre herr Carl XI. Sweriges... Konung åhr 1683 förnyade och stadgade äre. Jemte där til hörige acter... Stockholm tryckt aff Henrich Keyser, Kongl. boktryckiare.
  • Keyword/TitleKrigz-articlar som aff den stormechtigste konung och herre herr Carl XI. Sweriges... Konung åhr 1683 förnyade och stadgade äre. Jemte där til hörige acter... Stockholm tryckt aff Henrich Keyser, Kongl. boktryckiare.
  • NameTryckare: : Henrik Keyser
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 12:o
  • Object isutställt