Kyrkio-Lag och Ordning som then Stormächtigste Konung... Carl then Elofte... Åhr 1686. hafwer låtit författa och Åhr 1687. af trycket utgå och publicera. Jemte ther til hörige Stadgar. Stockholm, Tryckt af Johan Georg Eberdt.
  • Keyword/TitleKyrkio-Lag och Ordning som then Stormächtigste Konung... Carl then Elofte... Åhr 1686. hafwer låtit författa och Åhr 1687. af trycket utgå och publicera. Jemte ther til hörige Stadgar. Stockholm, Tryckt af Johan Georg Eberdt.
  • NameTryckare: : Johann Georg Eberdt
  • Dating1687
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt