Kårt doch sanfärdig berättelse om den glorieuse och i manna minne oförlijklige seger, hwarmed den aldrahögste Gud den 20. November hafwer behagat Wälsigna Kongl. May:tz af Swerige rättmätige wapn emot desz trolöse fiende Czaren af Muscow. :Narva den 28. N
  • Keyword/TitleKårt doch sanfärdig berättelse om den glorieuse och i manna minne oförlijklige seger, hwarmed den aldrahögste Gud den 20. November hafwer behagat Wälsigna Kongl. May:tz af Swerige rättmätige wapn emot desz trolöse fiende Czaren af Muscow. :Narva den 28. N
  • NameFEL
  • Dating1700
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt