Nucleus pacis fundamentalis: eller then tyske Fridens allmennelige vthgående Hufwudpuncters grundlige Uthtogh ... vthi Mönster i Westphalen 24. Octob. 1648 ... försigillerad worden. Tryckt ... 1648 Id est anno quo LVstrIs seX eXVL abs gerManIa Pax regreDI
  • Keyword/TitleNucleus pacis fundamentalis: eller then tyske Fridens allmennelige vthgående Hufwudpuncters grundlige Uthtogh ... vthi Mönster i Westphalen 24. Octob. 1648 ... försigillerad worden. Tryckt ... 1648 Id est anno quo LVstrIs seX eXVL abs gerManIa Pax regreDI
  • NameFEL
  • Dating1648
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt