Ordning, huruledes här effter medh qwarne tullen skal förhållit warda. MDCXXVIII. Tryckt i Stockholm.
  • Keyword/TitleOrdning, huruledes här effter medh qwarne tullen skal förhållit warda. MDCXXVIII. Tryckt i Stockholm.
  • NameFEL
  • Dating1628
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt