Ordning, hwareffter kongl. Mai.tt wil, at then lille tullen, som uppå sidstholdne rijksdagh aff menige Sweriges rijkes ständer samtyckt och bewiliat bleff, widh Fahlan och Kopparberget... Actum Stockholm, then [~] Jan. åhr 1623. Tryckt vthi Stockholm, aff
  • Keyword/TitleOrdning, hwareffter kongl. Mai.tt wil, at then lille tullen, som uppå sidstholdne rijksdagh aff menige Sweriges rijkes ständer samtyckt och bewiliat bleff, widh Fahlan och Kopparberget... Actum Stockholm, then [~] Jan. åhr 1623. Tryckt vthi Stockholm, aff
  • NameTryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1623
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt