Relation, öfwer thet, som sigh vthi Kongl: May:tz Expedition på Fyen och Seeland tildragit hafwer, ifrån det Hans Kongl May:t afreeste ifrån Wiszmar den 5 januarii, til thesz Hans Kongl. May:tt kom hem til Göteborg den 23 Martij, åhr 1658. Götheborg, tryc
  • Keyword/TitleRelation, öfwer thet, som sigh vthi Kongl: May:tz Expedition på Fyen och Seeland tildragit hafwer, ifrån det Hans Kongl May:t afreeste ifrån Wiszmar den 5 januarii, til thesz Hans Kongl. May:tt kom hem til Göteborg den 23 Martij, åhr 1658. Götheborg, tryc
  • NameFEL
  • Dating1658
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt