Rättegångs Ordinantie, som effter thenna dagh hollas skal. Giord på Rijkzdaghen i Örebroo, åhr MDCXIV. Stockholm, tryckt på nytt aff Chr. Reusner. Anno MDCXVI.
  • Keyword/TitleRättegångs Ordinantie, som effter thenna dagh hollas skal. Giord på Rijkzdaghen i Örebroo, åhr MDCXIV. Stockholm, tryckt på nytt aff Chr. Reusner. Anno MDCXVI.
  • NameTryckare: : Christian Reusner
  • Dating1616
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt