Sannfärdig berättelse, angående ryssarnes ... förfahrande emot Kongl. May:tz af Swerige ... fångne officerare, betiente och undersåtare ... och huru mildt ... der emot, de ryske fångarne i Swerige äro och warda bemötte ... uthgifwen åhr 1705. i Stockholm.
  • Keyword/TitleSannfärdig berättelse, angående ryssarnes ... förfahrande emot Kongl. May:tz af Swerige ... fångne officerare, betiente och undersåtare ... och huru mildt ... der emot, de ryske fångarne i Swerige äro och warda bemötte ... uthgifwen åhr 1705. i Stockholm.
  • NameFEL
  • Dating1705
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt