Sententie uyt-gesproken by den ed: gerechte der stadt Utrecht, jeghens het valsch,ende calumnieus libel, genaemt; Concept van een instructie by my Carolus de Maets, ende mynen waerden mede-broeder Gisbertus Voet beraemt, &c. Mitsgaders tegens Jacob van Be
  • Keyword/TitleSententie uyt-gesproken by den ed: gerechte der stadt Utrecht, jeghens het valsch,ende calumnieus libel, genaemt; Concept van een instructie by my Carolus de Maets, ende mynen waerden mede-broeder Gisbertus Voet beraemt, &c. Mitsgaders tegens Jacob van Be
  • NameTryckare: : Amelis Janssz van Paddenburgh
  • Dating1655
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt