Skandia. Tidskrift för vetenskap och konst. Utgifven af Swenska litteratur-föreningen. Första [- sjette] bandet.
  • Keyword/TitleSkandia. Tidskrift för vetenskap och konst. Utgifven af Swenska litteratur-föreningen. Första [- sjette] bandet.
  • NameUtgivare: Svenska litteraturföreningen
    Tryckare: Palmblad & C.; Palmblad, Sebell & C.
  • Dating1833-1835
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt