Stormäcktigste allernådigste Konung ... (ang. Polen) Stockholm d. 5 Marty A. 1702 ... devoteste undersåte och tiänare Bengt Oxenstiärna
  • Keyword/TitleStormäcktigste allernådigste Konung ... (ang. Polen) Stockholm d. 5 Marty A. 1702 ... devoteste undersåte och tiänare Bengt Oxenstiärna
  • NameFEL
  • Dating1702
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt