Swenske och göthiske gamle handlingar. Stockholm, tryckt hos Benj. G. Schneider. Åhr 1728.
  • Keyword/TitleSwenske och göthiske gamle handlingar. Stockholm, tryckt hos Benj. G. Schneider. Åhr 1728.
  • NameTryckare: : Benjamin Gottlieb Schneider
  • Dating1728
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt