Sweriges beskrifna lagars grund, art och uprinnelse samt ålder, omskiftelser och förnyelse efter riksens handlingar och förnuftets medgifwande för alla sannings och billighets älskare enkannerliga Sweriges studerande ungdom til närmare : undersökande utka
  • Keyword/TitleSweriges beskrifna lagars grund, art och uprinnelse samt ålder, omskiftelser och förnyelse efter riksens handlingar och förnuftets medgifwande för alla sannings och billighets älskare enkannerliga Sweriges studerande ungdom til närmare : undersökande utka
  • NameTryckare: : Hartwig Gercken
  • Dating1736
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt