Sweriges rijkes gamble laghböker, såsom: Vplandz- Östgötha- Helsinge-laghen. Sampt Konunga styrilse. Stockholm: Tryckte och vplagde af Henrich Keyser medh eghen bekostnadt, åhr 1650.
  • Keyword/TitleSweriges rijkes gamble laghböker, såsom: Vplandz- Östgötha- Helsinge-laghen. Sampt Konunga styrilse. Stockholm: Tryckte och vplagde af Henrich Keyser medh eghen bekostnadt, åhr 1650.
  • NameFörläggare: : Henrik Keyser
    Tryckare: : Henrik Keyser
  • Dating1650
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 12:o
  • Object isinte utställt