Sweriges rijkes landz= och stadz lagh, sampt rättegångs ordinantie Rättegångs process. Uthtydning på någre gambla ord. Domare regler... Stockholm. Nu på nytt af Henrich Keyser med egen bekostnad tryckt... 1647.
  • Keyword/TitleSweriges rijkes landz= och stadz lagh, sampt rättegångs ordinantie Rättegångs process. Uthtydning på någre gambla ord. Domare regler... Stockholm. Nu på nytt af Henrich Keyser med egen bekostnad tryckt... 1647.
  • NameFörläggare: : Henrik Keyser
  • Dating1647
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 12:o
  • Object isutställt