Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige adelens wapnar och sköldemärcken forfattas: trÿckt i Stockholm hoos Henrich Keijser ahr 1650.
  • Keyword/TitleSweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige adelens wapnar och sköldemärcken forfattas: trÿckt i Stockholm hoos Henrich Keijser ahr 1650.
  • NameUtgivare: : Henrich Keyser
    Gravör: : Wolfgang Hartmann
  • Dating1650
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
Related images
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt