Sweriges rijkes ständers sentens och mening, som öfwer någre af Sweriges rijkes rådh vthi Stockholm then 19. februarij åhr 1590. afsagd blef. Theslijkest rättegångz acta, sampt... doom öfwer... Gustaf Baneer, Erich Sparre, Steen Baner och Thure Bielke...
  • Keyword/TitleSweriges rijkes ständers sentens och mening, som öfwer någre af Sweriges rijkes rådh vthi Stockholm then 19. februarij åhr 1590. afsagd blef. Theslijkest rättegångz acta, sampt... doom öfwer... Gustaf Baneer, Erich Sparre, Steen Baner och Thure Bielke...
  • NameTryckare: : Andreas Gutterwitz
  • Dating1609
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt