Swerigis Rijkis ständers samdrechtige och frijwillige Afhandling och Besluut, som samtyckt och giort är aff them som vthi Nyköping hafwe församblade och aff menige Rijkens Ständer fulmächtige warit, vthi Decembris Månad... MDCXI. Tryckt i Stockholm, hoos
  • Keyword/TitleSwerigis Rijkis ständers samdrechtige och frijwillige Afhandling och Besluut, som samtyckt och giort är aff them som vthi Nyköping hafwe församblade och aff menige Rijkens Ständer fulmächtige warit, vthi Decembris Månad... MDCXI. Tryckt i Stockholm, hoos
  • NameTryckare: Anund Olofssons änka
  • Dating1612
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt