Swerikes rijkes landzlagh, som af rijksens rådh blef öfwersedd och förbätrat: och af k. Christofer... årom efter C. b. 1442. stadfäst... efter... her Carls then nijondes... nådighe befalning, af trycket vtgången. Stockholm, åhr 1608.(Kolofon:) Tryckt i
  • Keyword/TitleSwerikes rijkes landzlagh, som af rijksens rådh blef öfwersedd och förbätrat: och af k. Christofer... årom efter C. b. 1442. stadfäst... efter... her Carls then nijondes... nådighe befalning, af trycket vtgången. Stockholm, åhr 1608.
    (Kolofon:) Tryckt i
  • NameUtgivare: : Jonas Bure
    Tryckare: : Anund Olofsson
  • Dating1608
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: fol.
  • Object isutställt