Taxa, hwarefter åkarne här i staden, så wäl uti skjuts-penningar til de närmaste gästgifware-gårdar, såsom ock för et lasz efter en häst...hafwa at undfå sin tilständiga åkare-lön, ifrån nedanstående datum til den 1 Maji nästkommande år 1774...(Kolofon:
  • Keyword/TitleTaxa, hwarefter åkarne här i staden, så wäl uti skjuts-penningar til de närmaste gästgifware-gårdar, såsom ock för et lasz efter en häst...hafwa at undfå sin tilständiga åkare-lön, ifrån nedanstående datum til den 1 Maji nästkommande år 1774...
    (Kolofon:
  • NameFörläggare: Salvius tryckeri
  • Dating1773
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt