Then Stormechtige... Herr Göstaf Adolphs, Swerigis, Göthis och Wendis vthwalde Konungs... Priwilegier, Gifne menige Swerigis Rikis Ridderskap och Adel, och them bebrefwade vthi Nyköping, Vppå thet åhr... MD[CXI]. Tryckt i Stockholm, hoos Anund Oluffsons e
  • Keyword/TitleThen Stormechtige... Herr Göstaf Adolphs, Swerigis, Göthis och Wendis vthwalde Konungs... Priwilegier, Gifne menige Swerigis Rikis Ridderskap och Adel, och them bebrefwade vthi Nyköping, Vppå thet åhr... MD[CXI]. Tryckt i Stockholm, hoos Anund Oluffsons e
  • NameDeltagare: Gustav II Adolf av Sverige
    Tryckare: Anund Olofssons änka
  • Dating1612
  • Other keywordsPrivilegiebrev
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt