Then swenska psalm-boken...år MDCXCV. Öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe år 1780. På bokbindaren Olof Ekmans förlag.(Nytt titelblad:) Evangelia och epistler...
  • Keyword/TitleThen swenska psalm-boken...år MDCXCV. Öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe år 1780. På bokbindaren Olof Ekmans förlag.
    (Nytt titelblad:) Evangelia och epistler...
  • NameFörläggare: : Olof Ekman
    Tryckare: : Carl Stolpe
  • Dating1780
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt