Threni, eller weeklagan öffuer thet högbedröffuelighe sorgefall, som sigh tilldraget haffuer then 6. novemb. anno 1632. medh then heroische hielten och stormächtigeste herren, Gustavo Adolpho, Sweriges, Göthes och Wendes konungh & c...
  • Keyword/TitleThreni, eller weeklagan öffuer thet högbedröffuelighe sorgefall, som sigh tilldraget haffuer then 6. novemb. anno 1632. medh then heroische hielten och stormächtigeste herren, Gustavo Adolpho, Sweriges, Göthes och Wendes konungh & c...
  • NameFEL
  • Dating1633
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt