Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående fattigvården i riket, utom Stockholms stad, jemte dermed sammanhang egande ämnen. På Kongl. Maj:ts nådigste befallning till trycket befordrade...
  • Keyword/TitleUnderdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående fattigvården i riket, utom Stockholms stad, jemte dermed sammanhang egande ämnen. På Kongl. Maj:ts nådigste befallning till trycket befordrade...
  • NameTryckare: Norstedts förlag
  • Dating1839
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt