Utförlig berättelse, om den emellan de swänske troupperne under Hr General-Lieutenanten Nieroth, och den sächsiske samt polske armeen den 21/31 Julii wed Warschau förelupne actionen. Stockholm, tryckt uti kongl. bokt. hos sal. Wankrifs [!] änkia.
  • Keyword/TitleUtförlig berättelse, om den emellan de swänske troupperne under Hr General-Lieutenanten Nieroth, och den sächsiske samt polske armeen den 21/31 Julii wed Warschau förelupne actionen. Stockholm, tryckt uti kongl. bokt. hos sal. Wankrifs [!] änkia.
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1705
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt