Wederläggning och wälgrundat swar på thet danske manifest; hwarvtinnan ... godt görs, thet kongl. May.tt och Sweriges crono ... thetta krijgh, konungen i Danmark, vthan orsask ... at hafwa påfördt, Tryckt i Stockholm aff Henrich Keyser ... 1644.
  • Nyckelord/TitelWederläggning och wälgrundat swar på thet danske manifest; hwarvtinnan ... godt görs, thet kongl. May.tt och Sweriges crono ... thetta krijgh, konungen i Danmark, vthan orsask ... at hafwa påfördt, Tryckt i Stockholm aff Henrich Keyser ... 1644.
  • NamnTryckare: : Henrik Keyser
  • Datering1644
  • SamlingSkoklosters slotts boksamling
Grunddata
Beskrivning
  • DimensionerArkets vikning: 4:o
  • Föremålet ärutställt