Votum ślachcica polskiego, pisane na seymiki y seym Roku Pańskiego 1606
  • Keyword/TitleVotum ślachcica polskiego, pisane na seymiki y seym Roku Pańskiego 1606
  • NameFEL
  • Dating1606
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt