Wäll den utaff sin dygd i wärlden så är känder, sit lifs lopp och sitt slut se saligt här fulländat, som ... H. Johan Ruth, hwilken ... med döden afsombnad, begrafdes i Stockholm St. Claræ kyrckia den 12 Februarii åhr 1693. Stockholm, tryckt uti kongl. bo
  • Keyword/TitleWäll den utaff sin dygd i wärlden så är känder, sit lifs lopp och sitt slut se saligt här fulländat, som ... H. Johan Ruth, hwilken ... med döden afsombnad, begrafdes i Stockholm St. Claræ kyrckia den 12 Februarii åhr 1693. Stockholm, tryckt uti kongl. bo
  • NameMedförfattare: : Johan Ruth
    Tryckare: Wankijfs änka
  • Dating1693
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt