Orde-register, öfwer de anmärckningar, som wid Sweriges rikes lands-lag, af häradshöfdingen wälborne herr Petter Abrahamsson giorde... uprättat efter alphabetets ordning, af Hindrich Drysell. Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottlieb Schneider. Åhr 1728.
  • Keyword/TitleOrde-register, öfwer de anmärckningar, som wid Sweriges rikes lands-lag, af häradshöfdingen wälborne herr Petter Abrahamsson giorde... uprättat efter alphabetets ordning, af Hindrich Drysell. Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottlieb Schneider. Åhr 1728.
  • NameFörfattare: : Petter Abrahamsson
    Medförfattare: : Hindrich Drysell
    Tryckare: Schneider, Benjamin Gottlieb
  • Dating1728
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt