Geodaesia suecana eller Örtuga delo-bok, hwar uti följande delar hufwudsakeligen beskrifwes, I. Om jorde-mätning i gemen, desz grundskepelser, samt huru man deras innehåld och wärde finna kan. II. Om instrumenter som til mätningens afgörande : fordras, de
  • Keyword/TitleGeodaesia suecana eller Örtuga delo-bok, hwar uti följande delar hufwudsakeligen beskrifwes, I. Om jorde-mätning i gemen, desz grundskepelser, samt huru man deras innehåld och wärde finna kan. II. Om instrumenter som til mätningens afgörande : fordras, de
  • NameFörfattare: : Eric Agner
    Tryckare: : Hartwig Gercken
    Bokbindare: : Anders Öman
  • Dating1730
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt