Christeligh lijk-predijkan, som för närwarande höge och förnähme sampt folckrijke försambling bleff hållen vthi Stockholm och St. Jacobs kyrckia åhr 1678 den 12. maij. tå ... H. Johan Bårgenstiernas herres til Haddenäs, etc. döde lekamen ... wardt begrafw
  • Keyword/TitleChristeligh lijk-predijkan, som för närwarande höge och förnähme sampt folckrijke försambling bleff hållen vthi Stockholm och St. Jacobs kyrckia åhr 1678 den 12. maij. tå ... H. Johan Bårgenstiernas herres til Haddenäs, etc. döde lekamen ... wardt begrafw
  • NameFörfattare: : Abraham Alcinius
    Medförfattare: : Johan Borgenstierna
    Tryckare: : Niklas Wankijf
  • Dating1678
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt