Georgij am Waldt... Rättegångs Oordning, hwarutinan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe sathan igenom dommarenar, kärande och swarande... vnderstundom stichtar och åstadkommer myken oreda... uthi rätten... Uthtolkat och publicerat aff Erico Sch
  • Keyword/TitleGeorgij am Waldt... Rättegångs Oordning, hwarutinan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe sathan igenom dommarenar, kärande och swarande... vnderstundom stichtar och åstadkommer myken oreda... uthi rätten... Uthtolkat och publicerat aff Erico Sch
  • NameFörfattare: : Georg Am Wald
    Förläggare: Reusner
  • Dating1616
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt