Christi rättferdighet tillägna tig med trona, förwist af herrans hand du då får en skiön krona. Huru thetta bör ske, wisas enfaldeligen uti den predikan, hwilken wid ... Johan Hammarströms, i lifstiden förnemlig bruks-patrons wid Forsmarck, Berkinge, Ölse
 • Keyword/TitleChristi rättferdighet tillägna tig med trona, förwist af herrans hand du då får en skiön krona. Huru thetta bör ske, wisas enfaldeligen uti den predikan, hwilken wid ... Johan Hammarströms, i lifstiden förnemlig bruks-patrons wid Forsmarck, Berkinge, Ölse
 • NameFörfattare: : Jonas Arnell
  Medförfattare: : Johann Hammarström
  Tryckare: : Henrik Keyser
 • Dating1700
 • Other keywordsLikpredikan
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt