Arithmetica Eller Räknebook, Med hele och brutne Thal, på nytt öfwerseedt och medh lustighe och sköne Exempel förbättrat: Ther til ett Konstigt Compendium Regulæ aureæ... Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, medh eghen Bekostning.
  • Keyword/TitleArithmetica Eller Räknebook, Med hele och brutne Thal, på nytt öfwerseedt och medh lustighe och sköne Exempel förbättrat: Ther til ett Konstigt Compendium Regulæ aureæ... Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, medh eghen Bekostning.
  • NameFörfattare: : Aegidius Aurelius
    Förläggare: : Ignatius Meurer
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1642
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt