Barne-biblia: sammandraghen aff the förnemligste sentetier och språåk vthi helga skrifft, öfwer någrhe wår christelighe troos artiklar, vngdomen til nytta och vndherrättelse ... Tryckt i Stockholm hoos Ignatium Meurer. Åhr 1642.
  • Keyword/TitleBarne-biblia: sammandraghen aff the förnemligste sentetier och språåk vthi helga skrifft, öfwer någrhe wår christelighe troos artiklar, vngdomen til nytta och vndherrättelse ... Tryckt i Stockholm hoos Ignatium Meurer. Åhr 1642.
  • NameFörfattare: : Aegidius Matthiæ Aurelius
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1642
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt