Triumph predikan, eller solenn tacksäjielse högtijdh, öfwer then stora nådh Herren Gudh hafwer bewijsat then ewangeliske christenheten, i thet han aff then långwarige krijgzlågan i Tyschland, hafwer sijn församblingh nådeligen förlåssat ... vppå ... wår a
  • Keyword/TitleTriumph predikan, eller solenn tacksäjielse högtijdh, öfwer then stora nådh Herren Gudh hafwer bewijsat then ewangeliske christenheten, i thet han aff then långwarige krijgzlågan i Tyschland, hafwer sijn församblingh nådeligen förlåssat ... vppå ... wår a
  • NameFörfattare: : Jacobus Balthazari
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1649
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt