Thet danska manifestets orimlighet och ofog efter höga wederbörandes befalning framwijst. I Stockholm tryckt hos Joh. Henr. Werner, kongl. boktr. 1710.
  • Keyword/TitleThet danska manifestets orimlighet och ofog efter höga wederbörandes befalning framwijst. I Stockholm tryckt hos Joh. Henr. Werner, kongl. boktr. 1710.
  • NameFörfattare: Bark, Samuel,1662-1743
    Tryckare: Werner, Johan Henrik
  • Dating1710
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt