Then adelige, och lärde swenske siö-man; thet är I. Matrikel öfwer Sweriges ridderskap och adel, hwilka uthaf siö-män hafwa theras uhrsprung. II. Förteckning uppå några svenska siö- och ammiralitets-herrar och officerare, the ther igenom lärdom, och studi
  • Keyword/TitleThen adelige, och lärde swenske siö-man; thet är I. Matrikel öfwer Sweriges ridderskap och adel, hwilka uthaf siö-män hafwa theras uhrsprung. II. Förteckning uppå några svenska siö- och ammiralitets-herrar och officerare, the ther igenom lärdom, och studi
  • NameFörfattare: : Carl Bechstadius
    Förläggare: : Johan Laurentius Horrn
    Tryckare: : Johan Laurentius Horrn
  • Dating1734
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt