Åminnelse-tal öfver rådmannen i Stockholms stad, fullmäktigen i rikets ständers bank... Lars Joh.Lundgren, å S:t Andrée-logen Nordiska cirkelns vägnar hållet i allmän frimurare-loge i Stockholm d. 16 april 1836...
  • Keyword/TitleÅminnelse-tal öfver rådmannen i Stockholms stad, fullmäktigen i rikets ständers bank... Lars Joh.Lundgren, å S:t Andrée-logen Nordiska cirkelns vägnar hållet i allmän frimurare-loge i Stockholm d. 16 april 1836...
  • NameFörfattare: : Johan Wilhelm Beckman
    Tryckare: Norstedts förlag
  • Dating1836
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt