Twå lijkpredickningar, författade och håldne, aff Laurentio Benedicti Tuneboensi. Then första: Vthöffuer then edle, wälborne herre, Herr Erick Abrahamsson Leijonhuffuudh, frijherre til Ådöö ... tå hans herredömes s. lijk begroffs i Glaushammar, hwilket sk
  • Keyword/TitleTwå lijkpredickningar, författade och håldne, aff Laurentio Benedicti Tuneboensi. Then första: Vthöffuer then edle, wälborne herre, Herr Erick Abrahamsson Leijonhuffuudh, frijherre til Ådöö ... tå hans herredömes s. lijk begroffs i Glaushammar, hwilket sk
  • NameFörfattare: Benedicti, Laurentius
    Medförfattare: Leijonhufvud, Erik Abrahamson; Leijonhufvud, Abraham
    Tryckare: Reusner, Christoffer
  • Dating1620
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt