Har Sverige publicitet och publicister? En fråga, underställd minoriteten, eller de tänkande, af författaren till broschyrerna "Upplösning är icke upplysning" och "Dagens händelser, bedömde af en landtman". Första [- andra] delen...
  • Keyword/TitleHar Sverige publicitet och publicister? En fråga, underställd minoriteten, eller de tänkande, af författaren till broschyrerna "Upplösning är icke upplysning" och "Dagens händelser, bedömde af en landtman". Första [- andra] delen...
  • NameFörfattare: : Bernhard von Beskow
    Tryckare: : Sv. P. Leffler
  • Dating1839
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt