De gudfruchtigas skiöld och stora lön enfaldigt vpsatt och förklarad wid hans kongl. may:tz wår nådige konungs fordom troo-mans och gouverneurs öfwer hertigdömet Zweybrücken i Pfaltz ... nu mehra i herranom salige herres och grefwes, gref: Gabriels Oxenst
  • Keyword/TitleDe gudfruchtigas skiöld och stora lön enfaldigt vpsatt och förklarad wid hans kongl. may:tz wår nådige konungs fordom troo-mans och gouverneurs öfwer hertigdömet Zweybrücken i Pfaltz ... nu mehra i herranom salige herres och grefwes, gref: Gabriels Oxenst
  • NameFörfattare: : Johan Bilberg
    Tryckare: Jöns Rönbergs änka
  • Dating1707
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: fol.
  • Object isinte utställt